Trần gian là một cõi tu
Đi tìm minh đạo tránh u mê đường
Phật pháp ở khắp bốn phương
Nay con tỏ được về nương di đà

Tránh xa cõi giới ác ma
Giới cùng định tuệ diệt tà trong tâm
Đêm ngày tụng niệm tĩnh tâm
Tỏ rõ chính đạo kẻo nhầm tà phương

An vui mọi chốn mọi đường
Thiền trong di thức toạ dường an nhiên
Về trong cõi giới lạc viên
Thấu cảm thiên địa một miền bình an

Thanh Giang 15/3/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *