Ngoài trời mưa vẫn đang rơi

Như từng giọt nước mắt đời nhớ thương

Khóc cho giấc mộng vô thường

Tan theo bọt nước tơ vương tình đời

 

Chẳng than chẳng trách ông trời

Chỉ thương chỉ nhớ một thời yến anh

Luôn mong mộng ước duyên lành

Trời xanh thấu tỏ tình anh với nàng

 

Sao em lại lỡ vội vàng

Bỏ anh đứng vậy giữa đàng lệ rơi

Có lẽ thấu cảm ông trời

Nên hoá tình ấy mưa rơi đêm ngày

 

Tình ta thôi nhé từ nay

Em vui bên ấy bên này nhớ thương

Tỏ sao hết nỗi tình trường

Bày sao cho thấu yêu thương một thời

 

Có lẽ duyên số ông trời

Ông tơ bà Nguyệt quên thời se dây

Đôi ta chia cách từ đây

Nghìn trùng xa cách trời mây đôi đường

Thanh Giang 03/03/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *