Tình bạn là nghĩa tâm giao

Cùng nhau chia sẻ ngọt ngào đắng cay

Là bạn dở hoặc bạn hay

Cũng là nghĩa bạn đêm ngày khắc ghi

 

Bạn tốt thì nghĩ làm gì

Còn bạn xấu, thì làm chi hả trời

Người ơi sống ở trên đời

Ngồi xuống ngẫm lại những lời cổ nhân

 

Bạn đến ở kiếp hồng trần

Là do duyên số muôn lần kiếp xưa

Nợ cũ đã trả hoặc chưa

Thì nay xin trả không chừa kiếp sau

 

Nên bạn hại đừng có đau

Vì do nghiệp quả hãy mau thôi buồn

Không những vậy phải biết ơn

Bạn cho bài học lớn hơn làm người

 

Sống lâu mới biết cuộc đời

Ở lâu mới biết lòng người có nhân

Nên đừng có mãi phân vân

Thiền tâm tĩnh trí thiên ân báo đền

Thanh Giang 11/3/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *