Bĩ Thịnh Thái

Thế giới vạn vật chuyển xoay
Vần vũ biến đổi đêm ngày không nguôi
Vậy nên sống giữa đất trời
Cần luôn vận động theo thời thế nhân

Dù vận động, luôn bình quân
Cân bằng trong thế biến luân chuyển dời
Muốn tìm điểm tĩnh giữa đời
Tìm đâu cho thấy hỡi người trần gian

Trong hỗn loạn có bình an
Giữa lúc cực thịnh, ái oan nẩy mầm
Đó là nguyên lý bất phân
Thịnh thái Bĩ cực chia phần hoán lưu

Gặp vận hạn chớ có ưu
Vì đó là lúc chuyển lưu giao hoà
Thiên địa là gốc của ta
Thuận theo mà sống ấy là trí nhân

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *