Ngồi buồn ăn chén chè sầu.
Nhâm nhi suy ngẫm, hiểu sâu lòng người.
Dẫu biết sống ở trên đời.
Làm sao thỏa hết miệng người trần gian.
Chỉ cầm nổi chút lòng tham
Anh em, bè bạn ngang tàn hại nhau.
Trải qua bao đớn cùng đau.
Những điều chứng nghiệm âu sầu bi ai.
Qua bĩ cực tới thái lai.
Thời gian sẽ tỏ, ai là chính nhân.
Vượt qua sóng gió hồng trần
Thì ta mới biết ai trân ai hèn
Sống ở đời gắng luyện rèn
Gian nan không nản, vững bền chữ nhân.
Có phúc ắt sẽ có phần.
Thiên cơ đã định thần nhân hộ trì.
Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *