Anh tìm em trên muôn ngàn cây số

Nhưng tìm hoài mà chưa thấy được em

Duyên chưa tới chắc vẫn còn thử xem

Tính kiên trì cùng với những nỗ lực

 

Anh luôn hiểu sự đời là tương tức

Sẽ gặp thôi khi hội đủ nhân duyên

Vì trước sau mình cũng sẽ chung thuyền

Trên con đường hai đứa mình đã hẹn

 

Nên giờ đây chắc em còn bẽn lẽn

Lẩn trốn anh để anh phải đi tìm

Hãy đợi anh, anh kiếm bởi con tim

Cùng khát khao của tuổi xanh hy vọng

 

Đã bao lâu lòng anh luôn mong ngóng

Sớm gặp em để thỏa nỗi ước mong

Dẫu bây giờ anh vẫn cứ long đong

Nhưng nhất định sẽ gặp em, cưng nhé!

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *