Khai xuân không khí tưng bừng
Anh em ai cũng bịt bùng khẩu trang
Tinh thần phòng dịch sẵn sàng
Chúc mùa xuân mới vẻ vang năm này

Cầu cho tất cả gặp may
Đầu năm chí cuối hăng say việc làm
Khởi đầu công việc xuân sang
Giúp cho tuổi trẻ vẻ vang cuộc đời

Bên nhau công việc tuyệt vời
Cống hiến sức lực xây đời tiến lên
Tạ ơn công đức, ân trên
Anh em quyết trí vươn lên dẫn đầu

Khai tài trí lực nhớ câu
Tâm minh, đức sáng đi đầu trước tiên
Sức khỏe tài lộc diên niên
Hạnh phúc may mắn trường biên cuộc đời

Hô vang cầu chúc xuân thời
Cùng nhau rót rượu ta mời cạn ly
Đầu xuân đều có lỳ xì
Một năm mãnh mẽ nâng ly chúc mừng

 

Thanh Giang 03/02/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *