Tôi tặng bạn một cành bông lau trắng

Trắng như thời hai đứa mới quen nhau

Khi cảm xúc đẹp nhu những sắc màu

Không toan tính hơn thua tiền bạc.

 

Thời gian qua đi, giờ bạn cũng khác

Không còn là thủa trong trắng bông lau

Khi bạc tiền, làm bạn tôi thay màu

Mải chạy theo những hư vinh mờ ảo.

 

Cuộc đời này vạn sự là giả tạo

Đến thân này cũng là giả bạn ơi

Vậy nên buông tìm về sự thảnh thơi

Không oán trách vì đời vốn như vậy.

 

Sống nay thác mai, nhân sinh thế đấy

Đừng chấp theo những vật chất vô thường

Đâu có gì trân quý hơn tình thương

Nhắm mắt xuôi tay là buông đi tất cả.

 

Thiền đi bạn, để tìm về chân ngã

Hiểu được rằng chân ngã là hư vô

Kiếp nhân sinh vô hữu hư vô

Sắc tức thị, không không tức thị sắc.

 

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *