Mộc nhân là chính thân mình

Hữu linh, hữu khí, hữu hình như ta

Quyền cước công thủ vào ra

Chỉnh khuôn chỉnh tấn thật là diệu vi.

 

Rèn thân luyện ý kiên trì

Không ngôn, không ngữ so vì thấp cao

Mộc nhân chẳng nói khi nào

Nhưng luôn nghiêm khắc, chỉnh sao đúng quyền.

 

Vịnh Xuân thế võ chuyển liên

Như dòng nước chảy đưa thuyền ra khơi

Vào tay như thể thảnh thơi

Hư hư, thực thực mây trời gió bay.

 

Trong động mà tĩnh mới hay

Cước quyền tự động chuyển xoay theo thời

Vững như trái núi giữa trời

Mềm như nước chảy dạo chơi trước dòng

 

Luyện tập tâm bất cầu mong

Có người bầu bạn thong dong tháng ngày

Cảm ơn chỉ dạy của thầy

Giúp em ngộ những điều hay miễn quyền!

 

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *