NGẪM

 Ngẫm hay muôn sự ở đời
Khó khăn gian khổ nhất thời mà thôi
Gắng lên bạn hữu tôi ơi
Quyết tâm bền chí giữa trời gian nan
Gặp khó đừng có vội nàn
Tìm phương tính kế không than không từ
Cùng gộp sức Chí Công Tư
Bên nhau hợp sức, tựa như một nhà
Tâm cùng Ý quyết xông pha
Dù cho gặp phải phong ba bão bùng
Duyên đã tới hãy vẫy vùng
Tuổi trẻ sống trọn trí hùng bạn tôi
Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *