Cảm nhận một phần của bài hát “Thói Đời” – nhạc sỹ Trúc Phương.

“Đường thương đau đầy ải nhân gian

Ai chưa qua, chưa phải là người”

Nghe câu hát ngẫm cuộc đời chua chát

Đắng và cay thêm hương vị kiếp người.

Đừng buồn nhé khi gặp bạn không tốt

Giúp hôm nay, mai quay lại hại ta

Kiếp nhân sinh đâu phải ai cũng vậy.

Nhiều người ngay, sẵn sàng giúp thực lòng.

Tốt và xấu mọi người hay nhầm lẫn

Nếu không vậy đâu phải sống làm người

Đến và đi chỉ đôi bàn tay trắng

Sao cứ phải gian dối lọc lừa?

Sống tốt đi, đừng lo thua thiệt.

Đời công bằng không phụ người có nhân.

Lo cấy cầy đất ắt sẽ trả công

Chăm tích đức đời hanh thông sẽ tới..

Đừng toan tính, tính toan nhiều chi nữa

Để lừa người, thay trắng đổi đen.

Nhưng với trời, vải thưa che mắt thánh.

Đã phụ rồi không đứng dậy được đâu.

Chớ mong có thân tâm an lạc.

Khi trong tim luôn mưu kế hại người.

Biết buông bỏ tất bình an tức khắc

Đâu phải than, phải trách ông trời.

“Trong thói đời cười ra nước mắt

Khi trắng tay bằng hữu gọi tên

Rồi giầu sang tâm giao quên sạch”

Ngẩng mặt lên cười ngạo với đời.

Cám ơn nhé người anh phận bạc

Trúc Phương ơi trọn một kiếp người

Thói đời vậy, ngẫm đời là vậy

Hơn thua chi? Cùng một cõi đi về.

Thanh Giang 03/01/2019

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *