Nhớ ngày xưa bé ngây thơ 

Theo mẹ đi bắt cá cua ngoài đồng 

Thân mẹ vất vả gian truân 

Nuôi ba con nhỏ thân mình cực thay

 

Mẹ luôn dạy dỗ điều hay 

Khuyên con gắng học đêm ngày chuyên chăm 

Sau này đời bớt khó khăn 

Không khổ như mẹ đói ăn, cơ hàn 

 

Nhà mình nghèo khó gian nan

Chỉ có học tập mới làm được nên 

Nhớ lời mẹ dặn chẳng quên 

Nỗ lực học tập đền ơn mẹ hiền 

 

Giờ con đi khắp trăm miền 

Cũng không đi hết nỗi niềm năm xưa 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa 

Ơn mẹ cao nặng vẫn chưa đáp đền

 

Cả đời con sẽ chẳng quên

Tháng năm cực khổ mẹ hiền yêu ơi 

Cạm tạ ơn đức biển trời

Mẹ đã dành tặng cuộc đời cho con 

 

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *