Thăm cụ Nguyễn Du

Đầu năm về đất Nghi Xuân
Viếng thăm mộ cụ đức nhân rạng ngời
Xưa kia cụ sống ở thời
Lưu danh sử sách đời đời khói hương

Thấu đời bao nỗi đau thương
Lời quê cụ viết “Đoạn trường tân thanh”
Thương người hiếu tử tài danh
“Một thiên bạc mệnh” tan tành kiếp hoa

“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”

Cuộc đời chứng cảnh rối ren
Nhân sinh phận mỏng kiếp hèn nổi trôi
Hậu bối tuy sống khác thời
Nhưng thời với thế thế thời như nhau

Dù cho thời thế thay mầu
Kiếp sau mãi nhớ tới câu của người
Thân trai sống giữa đất trời
Tu tâm dưỡng đức thức thời thuận thiên

Mặc cho thế sự đảo điên
Bình tâm tĩnh lặng an nhiên ái hoà
Tử sinh sinh tử vào ra
Không không sắc sắc một nhà tây phương
_Thanh Giang_

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *