Chúc mừng nhà giáo việt nam
Sức khỏe, hạnh phúc, anh khang, cát tường
Luôn gieo kiến thức tình thương
Là người đưa lối chặng đường tuổi xanh
Nghề giáo Phước Đức an lành
Tấm gương soi sáng, lưu danh muôn đời.
Vinh quang công việc trồng người
Ngàn năm lưu Đức, đời đời tri ân
Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *