tìm emTừ tạo hoá ngàn xưa nguyên thủy
Đến từ đâu, em sẽ về đâu
Khi sắc hoa hồng thắm phai mầu
Trở về với ngọn nguồn đất mẹ

Ở trong em có trời nắng nhẹ
Có mây bay và gió la đà
Có cả anh xanh từng chiếc lá
Hoá ra em là cả địa cầu

Ơi thế gian tạo hoá nhiệm mầu
Vậy mà anh cứ hoài tìm mãi
Không nhận ra quy luật tương đãi
Đến và đi sinh tử tử sinh

Mải tìm đường trong cõi u minh
Mà không tỏ minh đường ngay trước
Chẳng phải đi mà tìm có được
Vì vạn muôn trong một là em
_Thanh Giang_

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *