Toạ thiền tĩnh lặng thân tâm

Quán vào hơi thở hư không ra vào

Rời xa thực tại ồn ào

Thân tâm trống rỗng, lạc vào cảnh tiên.

 

Còn đâu tâm chứa ưu phiền

Còn đâu chìm đắm, đảo điên tháng ngày.

Tọa thiền an lạc vui thay

Không tìm ngoài ấy, trong này chính ta.

 

Ngoài thân là cõi ta bà

Trong thân mới thật là ta, chính mình.

Tham chấp dẫn tới u minh

Buông bỏ chìm đắm, quang minh tức thời

 

Ngồi thiền nở một nụ cười

Bao năm quanh quẩn một trời khổ đau

Làm người gian dối hại nhau

Thân này thác bỏ, nghiệp sầu mang theo

 

Từ nay vững lái tay chèo

Con thuyền chánh đạo đi theo cuối đời

Thiền định tâm tĩnh thảnh thơi

Một trời nẻo giác về nơi an lành

 

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *