Về với tuổi thơĐưa tôi về với tuổi thơ dữ dội
Những buổi trưa trốn mẹ tắm sông
Cùng đội nắng tát cá ngoài đồng
Chơi đuổi bắt dưới triền đê êm ả

Rồi hò reo chia nhau đánh trận giả
Rước kiệu đêm đánh trống khua chiêng
Giả làm kiệu bạn ngồi tớ khiêng
Cõng đạp ngựa cười nghiêng trời đất

Nhớ cái thời bên nhau chân chất
Chia cho nhau mẩu sắn củ khoai
Chẳng buồn đau lo lắng ai hoài
Vô tư lự ngắm cuộc đời thong thả

Lớn lên rồi mỗi người chia mỗi ngả
Bạn thôn quê vẫn yên ả như xưa
Người đi xa sớm nắng chiều mưa
Luôn vội vã giữa dòng đời nước cuốn

Ôi! thời gian làm ai cũng ước muốn
Được quay về sống lại với tuổi thơ
Dù vài giây chẳng cần đến hàng giờ
Để được sống với tuổi thơ dữ dội

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *