Gửi Em

Em ơi, anh bảo em này.
Em đã thề thốt thế này với anh
Rằng trên có đấng trời xanh
Em mà làm xấu trời hành tội em

Vậy mà em lỡ vội quên
Dối trời, lừa bạn, hại trên lợi mình
Sống đời cần có chữ tình
Đừng vì tiền bạc, thất tình nghĩa nhân

Ở đời mà có chữ “Chân”
Thì lo gì việc, phân trần làm chi
Sống mà có nghĩa có nghì
Trời xanh đã giúp lo gì em ơi.

Thanh Giang!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *