Vui lên em đón chào ngày mới
Sau những tháng ngày bão giống gió nổi
Cuộc sống luôn không ngừng biến đổi
Bão giông gì rồi cũng sẽ qua thôi.
Rồi sau cơn bão
Cuộc sống lại êm đềm trôi
Sẽ trở lại với những gì nó hằng có.
Cơn bão đi qua giờ ta đã tỏ.
Ý nghĩa cuộc đời, trong gian khó hiểu nhau hơn.
Cuộc sống này sẽ rất giản đơn
Khi em hiểu được thế nào là:
Tự do, hạnh phúc và thời cuộc
Tự do là, luôn ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc khi tự tại giữa khổ đau.
Em ơi, em hãy bước thật mau.
Ta lại sẽ cùng nhau xây lại nhé
Sức chúng ta có thể rất nhỏ bé
Nhưng nhiều trái tim hợp lại sẽ thành công
Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *