Lẳng lặng mà nghe chuyện tầm phào
Ấy vậy mà chúng cứ lao xao
Chuyện ông, chuyện bà từ cao thấp
Rồi vin vào đó chấp giận nhau

Lặng lặng mà nghe chuyện cãi nhau
Chẳng có vào đâu chỉ đau đầu
Vài ba cái cái chuyện trẻ trâu ấy
Sao phải bận tâm rước lo sầu

Lặng lặng mà nghe chuyện lầu bầu
Ngẫm đời có sống được bao lâu
Chỉ gieo phiền phức, cầu thêm họa
Sao phải ngược xuôi đọa thân mình

Lẳng lặng mà nghe chuyện linh tinh
Từ Tây sang Tầu thấy mà kinh
Sao không lo chuyện ngay trước mắt
Mình đói, Tây kia có cho mình

Lặng lặng mà nghe chuyện phân trình
Chỉ gây thêm khổ hại mình thôi
Cuộc sống vốn dĩ đời nó thế
Chuyên tâm làm ăn kệ thói đời

Lặng lặng mà nghe chuyện dở hơi
Rồi than rồi khóc la kêu trời
Tự dằn vặt mình đời phụ bạc
Chỉ thêm cay cú khác được đâu

Nên bạn tôi ơi sống bao lâu
Hãy vui cuộc sống, tránh lo âu
Đừng nghe mấy chuyện không đâu ấy
Để khỏi hao tâm thấy “mớ đời”

Thanh Giang 22/3/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *