Vĩnh biệt bạn Vân

Hay tin tôi thấy bàng hoàng
Ngậm ngùi nhớ lại hai hàng lệ rơi
Cũng qua một kiếp con người
Bạn đi để lại đầy vơi nỗi buồn

Cả đời cần mẫn bán buôn
Chạy xuôi chạy ngược trăm đường lo toan
Vượt qua muôn cảnh gian nan
Tưởng đâu được hưởng an nhàn từ đây

Rồi hung tin đó một ngày
Bạn bị bạo bệnh trời hay chăng trời
Đã sinh ra kiếp con người
Khổ đau đau khổ chẳng thời nào nguôi

Giờ bạn đi tới phương trời
Bình an yên nghỉ thảnh thơi bạn hiền
Ở miền cực lạc tây thiên
Xả buông buông xả ưu phiền trần gian

Bạn bè ở cõi dương gian
Về đây dâng nén tâm nhang hữu tình
Cám ơn tình bạn chúng mình
Mãi luôn ghi nhớ nghĩa tình đồng môn

Thanh Giang 21/01/2021
Xin vĩnh biệt người bạn thân thiết cả thời thơ ấu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *