Danh sách bài hát

0:01 Mưa chiều miền Trung

5:00 Thư tình đầu tiên

10:16 Tâm sự với em

17:02 Tình lúa duyên trăng

21:14 Xuân này con không về

26:50 Gọi đò

32:11 Đường tình đôi ngả

37:49 Điệu buồn phương Nam

42:05 Nỗi lòng của con

47:46 Thói đời

51:44 Về quê

56:30 Ðêm qua nhớ bạn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *