Thương em cây mít mỏng manh

Gánh gồng trĩu quả từ cành tới thân

Dáng nhỏ thân đứng lập thân

Oằn vai chịu sức trăm cân chẳng quàn

 

Vươn cành lên giữa trời quang

Vẫn vi vu hát giữa ngàn khó khăn

Dễ sâu bán chặt đất cằn

Chắt chiu dưỡng chất cho cành vươn cao

 

Trái dâng thơm thảo ngọt ngào

Chẳng hề so tị khi nào cùng ai

Mặc cho gió báo giông hoài

Vẫn lạc quan sống ngày mai vươn mình

 

Sống đời trọn nghĩa ân tình

Em không chịu đứng khuất mình mít ơi

Dâng bao tốt đẹp cho đời

Sống trọn từng phút giữa trời thanh thiên.

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *