Cầy cấy đất sẽ trả công

Học tập đời sẽ hanh thông lẽ trời

Đủ nhân duyên để làm người

Thuận theo đạo lý sống đời an nhiên

 

Phong vũ là việc của thiên

Tạo hóa vốn vậy ưu phiền làm chi

So đó tính toán được gì

Tỉnh thức tĩnh tại bước đi kinh hành

 

Bản thể như nước thiên thanh

Tập kia nhiễm bụi không lành nhân gian

Luyện cho tâm trí trú an

Thiền tới phi tưởng minh quang cõi trần

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *