Một năm mới sắp bước sang

Thanh Giang kính chúc an khang thọ trường

Canh Tý sức khỏe tình thương

Vạn sự may mắn, muôn đường tốt tươi

Năm nay tài lộc gấp mười

Đắc nhiều phú quý, vạn người mến thương

Toàn gia khang thái, hưng trường

Một mùa xuân thắm cát tường hanh thông

Thanh Giang 21/01/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *