Xin người đừng có vào nơi đây

Để làm giầu bất chấp mọi giá

Bởi chốn đây là nơi đào tạo

Không phải chỗ kiếm chác làm giầu

Nếu vì tiền thì sẽ làm tất cả

Từ bán buôn luân lý tình đời

Đến hại người có tình có nghĩa

Không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào

Ông trời kia tuy ở trên cao

Nhưng luôn dõi theo mọi hành động

Làm những điều nghĩa nhân tích đức

Thì muôn sự sẽ đạt được hanh thông

Trời chỉ thương những người nhân đức

Chứ không dung gian dối lọc lừa

Không dưỡng kẻ lấy tiền làm thước đo

Làm những điều thất nhân bất nghĩa

Vậy xin người hãy suy nghĩ kỹ

Trước khi ra quyết định cho mình

Nếu làm giầu thì hãy thật thông minh

Để làm sao có tiền cho xứng đáng

Đừng tưởng những người đời ngu dại

Nên dễ dàng toan tính lọc lừa

Lưới trời tuy rộng và thưa

Nhưng nào ai có thể thoát nổi

Đừng làm những điều gây nên nỗi

Tạo chia ly hãm hãi lẫn nhau

Bởi luật trời chẳng trước thì sau

Làm điều ác tất gắp ác báo

Làm nghĩa nhân sẽ được nghĩa nhân

Vậy bạn chớ có phải lo lắng

Vì phước trời rộng lớn vô cùng

Sẽ ban cho khắp cả nhân gian.

 

Thanh Giang 21/01/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *