Chúc Xuân Tân Mão
Xuân về đào thắm sắc tươi
Trăm hoa đua nở đất trời bao la
Chúc cho hạnh phúc muôn nhà
Lộc tài phú quý vinh hoa cát tường
Gia đạo hạnh phúc yêu thương
Công danh sự nghiệp minh trường hanh thông
Được nhờ ân đức tổ tông
Tử hiền cháu hiếu vun trồng nghĩa nhân
Tân Mão tươi đẹp muôn phần
Tu tâm khổ học lai lâm ái hòa
Chúc bạn du học phương xa
Thành công phát triển nước nhà vinh danh
_Thanh Giang_

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *