thưởng hoa
Ngắm hoa ta ngẫm cuộc đời
Nhân sinh là kiếp rong chơi tháng ngày
Không sinh không diệt từ đây
Chỉ là chuyển hoá đủ đầy nhân duyên
Trong hoa ta thấy tổ tiên
Bản thân nguyên thuỷ hiện tiền cùng hoa
Nào là mây nước bao la
Nào là mưa nắng sương sa bão bùng
Nhìn hoa ta thấu tận cùng
Vô thường vô ngã trung dung niết bàn
Thánh nhân chất liệu từ phàm
Như hoa nở giữa nhân gian bụi trần
_Thanh Giang_

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *