Chuối anh là chuối cả buồng

Em nhìn mà thích làm luôn quả này

Chuối anh là chuối chín cây

Ăn vào ngọt lịm ngất ngây lòng mề.

 

Khi ăn thì chớ mân mê

Kẻo thời chuối nát, lại chê chuối mềm

Đút vào thật nhẹ, thật êm

Không nên đút mạnh như chêm cán cày.

 

Chuối anh vỏ mỏng lõi dày

To, tròn, thẳng, mập vừa tay em cầm.

Ăn rồi chớ có bần thần

Để mai lại muốn được mần chuối anh.

 

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *