Ngồi thiều để luyện nội công

Cho tâm trống rỗng, thân không còn hình

Thả lỏng như nước uốn mình

Theo thời nước chảy, thuận tình nước đi

 

Vịnh Xuân quyền cưới vô vi

Không tranh không chấp, so vì thấp cao

Quyền như sóng biển dạt dào

Gió đến, sóng vỗ ào ào sóng xô

 

Cước như sơn giữa trận đồ

Túc bất ly địa hữu cơ dụng quyền

Vào ra lục hợp chuyển liên

Quyền tới, ta đón, trước tiên thuận tình.

 

Quyền đi ta tiễn phân minh

Không hình, không thế hữu tình ý nhân

Luyện tam hợp Ý Khí Thần

Thân Chân Tay ấy lục phần bản môn.

 

Luyện tập hãy nhớ cần luôn

Văn ôn, võ luyện học ôn mỗi ngày

Nhớ lời dạy dỗ của thầy

Sư huynh, đệ gắng hàng ngày chuyên chăm!

 

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *