Em đang đi bán hoa đào
Mời các anh chị ghé vào chơi hoa
Đào em tươi thắm mặn mà
Nhiều bông dày nụ đậm đà sắc Xuân

Hoa em sắc thắm mười phần
Anh chị mà ngắm trầm ngâm khen hoài
Đào đây cả thắm lẫn phai
Ai mà mua được phát tài cả năm

Thanh Giang 23/01/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *