Gửi tới các cháu gần xa
Hiện đang có cô rô na tràn vào
Thông tin cả nước xôn xao
Về dịch bệnh lạ đã vào nước ta

Mong rằng dịch bệnh nhanh qua
Chúng ta sẽ nghỉ hết đà tuần sau
Thông tin luôn cập nhật mau
Trung tâm thông báo, cùng nhau học hành

Các cháu chú ý hoàn thành
Thời gian ôn luyện chớ dành đi chơi
Tránh xa những chỗ đông người
Không nên tụ tập ăn chơi hội hè

Nhớ đừng có uống rượu chè
Bảo vệ sức khỏe bạn bè người thân
Những vùng dịch bệnh chờ gần
Để bị lây nhiễm hại thân khổ mình

Thông tin tiếp nhận thông minh
Đừng để tin vịt làm linh tinh đầu
Hãy luôn cập nhật thật mau
Tình hình dịch bệnh bảo nhau mà phòng

Chú mong tất cả đồng lòng
Cùng nhau bảo vệ, đề phòng trước tiên
Nhưng đừng có bị mất tiền
Mua khẩu trang đắt làm điên cái đầu

Những kẻ trục lợi làm giầu
Sẽ bị trừng phạt đừng rầu đừng lo
Nên đừng tính toán so đo
Dịch bệnh sẽ hết ta lo học hành

Thanh Giang 01/02/2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *