Đầu năm quỳ trước Phật đài
Cầu mong sức khoẻ lộc tài tuệ năng
Phật cười rồi khẽ bảo rằng
Những điều con ước ta hằng độ cho

Muốn có sức khỏe hãy lo
Chăm chỉ luyện tập ta cho khỏe liền
Còn con muốn có được tiền
Hãy làm những việc thiện hiền nhé con

Tuệ năng thì vững lòng son
Gắng tâm tu tập con còn lo chi
Trên đời bất cứ việc gì
Nếu con muốn đạt hãy ghi điều này

Muốn ăn thì phải cấy cày
Muốn có trái ngọt đêm ngày gắng công
Đừng mong ngồi đó mà trông
Nếu chưa hành động cầu không ích gì

Nên con hãy gắng mà ghi
Những điều ta chỉ kiên trì bước theo
Dù phải băng núi ngược đèo
Vững tâm tiến bước ta theo độ trì

Thanh Giang

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *