Nhớ chuyện mẹ kể thủa xưa
Về một câu chuyện Ngựa Lừa ngụ ngôn
Một hôm vận chuyển từ thôn
Đưa hàng lên phố để buôn kiếm lời

Ngựa ta thì rất là lười
Ung dung thân chỉ có thời yên không
Còn lừa thì cứ chổng mông
Thồ hàng nặng trĩu nói không ra lời

Lừa ta liền ý ngỏ nhời
Nhờ Ngựa thồ giúp chia đôi gánh hàng
Nếu không sẽ gục giữa đàng
Không thể vận chuyển được hàng nữa đâu

Ngựa ta chẳng phải nghĩ lâu
Thẳng thừng từ chối hơi đâu giúp Lừa
Lại còn thủng thỉnh cười đùa
Làm tràng hơi thổi mặt Lừa giỡn coi

Giữa trời nắng nóng rất oi
Lừa không chịu nổi gục “toi” giữa đường
Thế là chú Ngựa “đáng thương”
Một mình phải chở hết đường khôn lanh

Lại còn chịu tội bị hành
Ngoài hàng còn phải cõng anh Lừa già
Vừa đi Ngựa cứ kêu la
Ước gì ta giúp anh già lừa kia.

Làm việc nhóm, hãy sẻ chia
Cùng nhau đoàn kết chờ lìa bạn ơi
Đến khi công việc thành thơi
Cùng nhau ôn lại những thời bên nhau
Thanh Giang
Phóng tác từ câu chuyện ngụ ngôn: “Lừa và Ngựa”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *