Thần Tướng Nam Bình Giang sử lược

(Tướng quân Lều Văn Minh)

Tiêu đề: Lịch Sử Thần Tướng Đô Thống Đại Tướng Quân Nam Bình Giang

Thần Tướng Nam Bình Giang lược sử
(Tướng quân Lều Văn Minh)

1. Lịch sử trên bốn ngàn năm.
Mỗi khi giặc giã xâm lăng nước nhà.
Địa linh khí tụ sinh ra
Hào kiệt diệt giặc, nước nhà bình an.

2. Ngược về triều Lý nước Nam
Đi tìm sử tích an bang tướng tài
Nam Bình Giang hiệu của Ngài
Được phong Thần Tướng cả hai đại triều.

3. Lý, Trần xưa vẫn còn nêu
Văn bia ghi chép đức Lều tướng quân
“Sinh phù Lý, tử phù Trần”
Tạ ơn công đức nhân dân phụng thờ.

4. Thần tướng phụng ý Thiên cơ
Hạ sinh đánh giặc, phất cờ phò vua
Tháng giêng, Quý Sửu năm xưa
Nhằm ngày mùng chín là vừa đản sinh

5. Tục danh là Lều Văn Minh
Khôi ngô tuấn tú, diện minh hơn người
Mẹ cha đạo đức ở đời
Làm nghề chài lưới vùng trời Nghệ An

6. Thiên Phúc huyện, Cao Xá trang
Tháng ngày hạnh phúc, tình làng nghĩa dân
Danh cha hồng đức Lều Chân
Mẫu là Hoàng Thị đức ân muôn đời

7. Tích xưa kể lại ý trời
Về việc hạ giới làm người trần gian
Của đại thần tướng nước Nam
Hữu duyên thiên ý dương gian giáng phàm

8. Bấy giờ ở Hồ Khẩu trang
Thuộc miền bản trấn Bình Giang lưu hà
Có một đoạn khúc sông xa
Đáy sông thăm thẳm như là thung sâu

9. Ông bà tìm tới thả câu
Chèo thuyền kéo lưới dưới sâu ngư nhiều
Thiên duyên vào một buổi chiều
Kéo được mẻ lưới gặp điều hữu hy

10. Cả mẻ lưới chẳng có gì
Ngoài con xà lạ chỉ duy vướng vào
Vợ chồng chẳng biết làm sao
Nhìn nhau lòng cứ xôn xao hỏi lòng

11. Hoàng xà thì cuốn thành vòng
Nằm trong đống lưới dưới sông uốn mình
Rồi xà bỗng bất thình lình
Cuốn chặt người vợ như tình mẫu thân

12. Người vợ hoảng hốt thất thần
Lấy tay gỡ rắn khỏi thân của mình
Rắn kia là rắn thần linh
Khi dùng tay gỡ, biến hình mất ngay

13. Từ đó cảm động tới ngày
Mang thai sinh hạ được ngay trai hiền
Vợ chồng biết đó ý thiên
Ban cho quý tử hữu duyên một nhà

14. Nhìn con diện mạo thật là
Khôi ngô, sáng sủa ông bà vui sao
Vạch lưng thì thấy đằng sau
Một hình vẩy rắn như mầu dấu thiên

15. Ông bà liền vội đặt tên
Cho con để tạ ơn trên độ trì
Văn Minh tục danh hữu tri
Từ đó nuôi nấng rất thì thương yêu

16. Nửa năm an sự muôn chiều
Rồi đâu bỗng họa bao điều trái ngang
Thương thay dân xứ Bình Giang
Giặc Ngô xâm chiếm tan hoang cửa nhà

17. Bọn giặc từ xứ phương xa
Đồn quân đóng trú dựng nhà trấn dân
Biết vậy vợ chồng Lều Chân
Quyết định chạy giặc thoát thân an toàn

18. Tháng ngày vất vả lo toan
Lênh đênh sông nước tìm trang an lành
Một ngày trời nắng trong xanh
Ở xứ Kinh Bắc đất lành phúc ân

19. Thuyền xuôi vào nhánh Giang Tân
Ngược dòng Nhật Đức hỏi dân tìm đường

Đến trang địa phận Thọ Xương
Trời bỗng nổi gió bốn phương mịt mùng

20.. Gió to, sóng lớn hãi hùng
Thuyền con bị lật vô cùng nguy nan
Nguyễn Công Quyền người thôn trang
Lục tuần nhưng vẫn sẵn sàng cứu nguy

21. Ở làng ông sống nghĩa nghì
Cứu nhân độ thế gian nguy chẳng nàn
Ra tay cứu vớt về làng
Hỏi han câu chuyện rõ ràng phân minh

22. Lều Chân kể rõ sự tình
Vì sao cơ sự gia đình ly hương
Quê hương giặc dã tai ương
Dân tình khốn khổ nhiễu nhương trăm điều

23. Công Quyền tỏ rõ mọi điều
Mời cùng ở lại sớm chiều thôn trang
Coi như dân gốc người làng
Cùng nhau sinh sống bình an cuộc đời

24. Cảm phiền ơn đức của người
Lều Công muốn chuyển tìm nơi lập nhà
Mấy lần ý định đi xa
Bão giông lại nổi giăng ra cản đường

25. Nên đành cư ngụ Thọ Xương
Thuận theo thiên ý, định phương nương nhờ
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Bốn năm năm ấy như vừa hôm qua

26. Xa quê cám cảnh nhớ nhà
Muốn được thăm lại quê xa một lần
Nhưng đi thì lại phân vân
Về cậu con nhỏ, Lều Chân tính bàn

27. Nguyễn Công Quyền người thôn trang
Lại sống nhân đức đàng hoàng nghĩa nhân
Vợ chồng thọ nhận đức ân
Gửi con xin được làm phần con nuôi

28. Rồi vợ chồng ngược về xuôi
Khi Lều Minh sáu tuổi đời thương sao
Từ đó chẳng có khi nào
Lều Công ngược lại biết bao thương sầu

29. Thời gian như nước qua cầu
Lều Minh được đấng đỡ đầu dưỡng nuôi
Thiên tư dĩnh ngộ tính trời
Phong dung tướng mạo người đời mến yêu

30. Học hành chăm chỉ sớm chiều
Văn ôn võ luyện mọi điều tinh thông
Vũ dũng tài trí như thần
Nghĩa Nhân Tài Đức mười phân vẹn mười

31. Đến năm mười chín tuổi trời (19)
Du sơn lạc thủy tìm người tài cao
Tập hợp khắp trốn anh hào
Cùng nhau tụ lại kết giao thi tài

32. Uy danh thiên đức của Ngài
Tính tình phóng khoáng ai ai tôn sùng
Nổi danh cả khắp một vùng
Biết bao thần tử xin cùng lập thân

33. Nước Nam như cảnh mùa xuân
Nhân dân yên thưởng đức ân Lý triều
u ca hạnh phúc sớm chiều
Nam phụ lão ấu nhiễu điều giá gương

34. Càn Phù niên hiệu đau thương
Chiêm Thành xâm lấn quê hương điêu tàn
Dân lành lâm cảnh lầm than
Giặc đến cướp phá bạo tàn quỷ ma

35. Năm ấy Ngài tuổi hai ba (23)
Chứng kiến cảnh tượng thật là nhiễu nhương
Nhà Vua cử tướng tìm phương
Cầm binh diệt giặc nhưng thường bị thua

36. Lý Thánh Tông ấy đức vua
Ban chiếu tìm tướng giúp vua diệt thù
Càn Phù Hữu Đạo mùa thu
Triều đình thông cáo chiếu thư cầu tài

37. Tập hợp trai tráng cùng Ngài
Cùng nhau luyện tập sớm mai không nàn
Khó khăn gian khổ chẳng than
Bền tâm quyết trí, vững vàng lòng son

38. Quyết diệt giặc dạ chẳng mòn
Trước quân thề lớn vẫn còn tới nay
“Sinh ra trong cảnh thời này
Lưu danh sử sách cho ngày mai sau”

39. Nhà Vua hay tin, đã mau.
Vời cung yết kiến phong hầu Tướng quân
Giao cho binh bộ, thủy quân
Ngài cầm đánh trận khí lân sáng ngời

40. Tả xung hữu đột giữa trời
Điều binh khiển tướng như chơi đánh cờ
Dụng quân biết dựa thiên cơ
Luồn sâu đánh thẳng bất ngờ tập trung

41. Quân ta đánh thế thung dung
Tướng giặc hoảng loạn lung tung chạy càn
Giặc kia tiến thoái lưỡng nan
Đánh được hai trận đầu hàng võ quan

42. Bình giặc thu cả giang san
Đất nước yên thái vững vàng trời Nam
Quân ta đại thắng vẻ vang
Tướng quân lưu dấu, huy hoàng tuổi xanh

43. Nhà Vua phong tước xướng danh
Ngài Đại Đô thống uy danh Lý triều
Ban cho đại tướng họ Lều
Trấn phần lưu vực sớm chiều Thương Giang

44. Được phong lập đất ấp thang
Ngài xin trở lại ngôi làng Thọ Xương
Về thăm lại bến sông Thương
Về vui với cảnh quê hương thanh bình

45.Trở về làng cũ thắm tình
Cùng khao dân tướng quân binh sớm chiều
Muôn dân rất mực thương yêu
Tình dân nghĩa nước muôn điều đắm say

46. Cùng nâng lên chén rượu cay
Ôn bao kỷ niệm tháng ngày bên nhau
Thương Giang nước chảy xanh màu
Nhân dân nhớ mãi những câu của Ngài

47. “Khi sống làm Tướng dùng tài
Đánh giặc cứu nước một hai chẳng nề
Khi thác thì sẽ hiện về
Phù hộ dân chúng bốn bề bình an”

48. Quân dân nhất mực hô vang
Khi nghe câu thệ võ quan Nam Bình
Sống luôn chính nghĩa quang minh
Nhân dân hạnh phúc ấm tình an vui.

49. Trải qua ba tháng ngọt bùi
Quân Chiêm lại lén đưa người đánh sang
Bất ngờ trong cảnh nguy nan
Giữa trận huyết chiến muôn vàn đao thương

50. Quyết đánh giặc, ngài bị thương
Rút về qua chốn quê hương vợ hiền
Là địa phận làng Phú Yên
Cánh đồng ở trước cửa tiền của trang.

51. Ngài nằm không có thuốc thang
Mối kia xông nửa vội vàng bước đi
Đến đồng Kính Nhượng trời thì
Bỗng nhiên sầm tối ầm ì gió mưa.

52. Trời thương trời khóc tiễn đưa
Ngài về tiên giới giữa mùa tháng năm
Hai ba âm lịch Ngài nằm (23/5)
Giữa đồng Kính Nhượng mộ phần tại đây.

53. Vợ Ngài đã đứng lên thay.
Cầm quân đánh giặc, vững tay báo thù
Bọn giặc tan tác lá thu
Rút quân về nước thiên thu nhớ đời.

54. Đã sinh ra kiếp làm người
Sống sao danh để nghìn đời không quên
Thân tuy nhi nữ phận hèn
Nhưng giặc đã đến một phen chẳng từ

55. Thay chồng đánh giặc vẫn như
Hai Bà Trưng đó ngàn thu sử vàng
Ngẫm mình duyên phận bẽ bàng
Tình duyên chia cách hai hàng lệ rơi.

56. Nước nhà yên ấm nơi nơi
Nhân dân hạnh phúc, đắc thời bình an.
Khi lũ giặc cướp đã tan
Bà về bên bến Thương Giang khóc chồng

57. Một lòng thủ tiết ở không
Phu Nhân tuẫn tiết bên dòng Thương Giang
Bến sông bà thác gần trang
“Bến Bà” từ đó dân làng đặt tên

58. Năm ấy tháng chín không quên
Hăm hai kỵ nhật thác lên cùng chồng (22/9)
Ghi lại ân đức Tướng ông
Triều Lý ban chiếu phong công Tướng thần

59. Đương Cảnh Thành Hoàng của dân
Ngài Đô Thống Đại Tướng Quân cát tường
Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương
Lập Đền, lập miếu khói hương phụng thờ.

60. Dọc bờ Thương biếc lơ thơ
Nhiều Đền bái vọng tôn thờ Đức Ông
Cùng Bà Phạm Thị bên chồng
Nhân dân ghi khắc ân công hai thần

61. Ngài còn hiển giúp nhà Trần
Đánh tan quân giặc Nguyên Mông hung tàn
Sử sách ghi chép rõ ràng
Lưu lại cuộc chiến huy hoàng thủa xưa

62. Trần Anh Tông ấy vị vua
Cầm quân đánh giặc giữa trưa ngoài đồng
Khi quân chuẩn bị vượt sông
Thì trời nổi gió bão giông mịt mùng

63. Phú Yên trang, quân lính dừng
Nghỉ chờ tan gió bão bùng rồi qua
Giữa cơn giông bão hiện ra
Một người to lớn hô là Lều công

64. Hào quang rực rỡ giữa dòng
Cân đai, áo mũ tầng không tâu rằng
Tôi là Lều – Nam Bình Giang
Hiển linh phò giúp san bằng giặc Nguyên

65. Nói xong Ngài biến mất liền.
Nhà Vua hỏi chuyện dân hiền trình thưa
Hiểu rõ sự tích, đức Vua
Lập đàn cúng tế bên bờ sông Thương.

66. Thúc quân xông thẳng chiến trường
Đánh vào trại giặc như cuồng phong ba
Giữa trận tiền, luôn hiện ra
Một người cao lớn thực là dũng uy

67. Tiếng vang như sấm truyền đi
Quân Nguyên hoảng sợ, ngựa phi nháo nhào
Quân ta thế thắng ào ào
Tiến lên vũ bão, đánh vào trung quân

68. Nguyên – Mông kinh sợ thất thần
Giẫm đạp tháo chạy, rút quân đầu hàng
Nhà vua toàn thắng vinh quang
Tri ân âm đức, vua ban sắc thần

69. Nam Bình Giang Đại Tướng Quân
Đô Thống – Kiềm Hạt Sứ thần sông Thương
Phúc Thần Tối Linh Đại Vương
Thượng Đẳng thần tướng, khói hương ân cần

70. Mẫu Phạm Thị hiệu Từ Ân
Lý, Trần, Lê, Nguyễn triều – thần sắc phong
Trang Huy – Vi Trai Tĩnh
Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần
Sông Thương lưu vực, nhân dân phụng thờ.

71. Con nay xin viết câu thơ
Ghi lại công đức tôn thờ tướng quân
Nam Bình Giang, mẫu Từ Ân
Phúc thần phù hộ, nhân dân an bình

72. Thương Giang nước chảy hữu tình
Ngàn năm lưu dấu quang minh tướng tài
Tôn thờ ân đức của Ngài
Làng con bái vọng nhà Ngài hiển linh

73. Hằng năm ngày lễ ở đình
Nhắc nhở con cháu hữu tình khôn nguôi.
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhờ về Đào Quán mồng mười tháng hai

74. Trừng Hà, Phù Lão, Làng Gai
Ba làng mở hội, cầu tài cầu vinh
Kiệu thần từ cửa ba đình
Trống dong cờ mở uy linh về Đền”

75. Xuống sông lấy nước múc lên
Đem vào tế lễ cửa Đền chứng minh
Rồi sau rước lại về Đình
Mở hội nô nức dân tình vui ca

76. Nhân dân ở khắp gần xa
Cùng về chiêm bái thật là uy nghiêm
Ngôi đền Từ Khảo linh thiêng
Địa linh thần khí của miền quê hương

Thanh Giang 9/1/2021.

Ghi chú: Nam Bình Giang Đô Thống Đại Tướng Quân
Kiềm Hạt Sứ, Thượng Đẳng Phúc Thần Tối Linh Đại Vương

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *