Đường đèo mây phủ mờ xa thẳm

Dựng đứng sườn non đá lô xô

Uốn khúc con đường cua tay áo

Mây ôm ấp núi mịt sương mù

 

Dừng chân bên thác tung bọt trắng

Nghe tiếng vượn kêu lòng xốn xang

Đường xa đôi chân không biết mỏi

Thăm đại ngàn xưa một chiều đông

 

Cảnh đẹp non sông do thiên tạo

Núi biếc nhấp nhô đèo tiếp đèo

Rừng xanh bao phủ mầu xanh thắm

Thả hồn lạc trôi với đất trời

Thanh Giang 05/12/2019

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *