Trong tất cả những môn em theo học.

Thì Vịnh Xuân em yêu thích hàng đầu

Cám ơn thầy đã ngày đêm uốn nắn

Cho chúng em hiểu ý nghĩa võ gia

 

Tập “Linh Giác” toàn thân cần thả lỏng

Nghe lực tay, di chuyển của đối phương

Để bàn tay, đôi chân như có mắt

Chỉ cần chạm là tự khắc ra đòn

 

Khi ngồi “Thiền” giúp thân tâm hợp nhất

Chỉ tập trung huyệt khởi thuỷ đan điền

Lấy dưỡng khí dương âm thiên địa

Điều chuyển đi theo ý muốn tự thân

 

“Thủ đầu quyền” giúp cho thân vững chắc

Đôi bàn chân như mọc rễ tựa cây

Bám chặt đất vì lực do địa khởi

Quyền do tâm, ý phát sinh ra

 

Lúc tập “Khuôn” chúng em luôn ghi nhớ

Khí chỉ ra khi khuôn đúng mà thôi

Vịnh Xuân là môn nhu quyền đạo

Nhu chế cương mấy ai hiểu lý này.

 

4 khẩu quyết chúng em hằng ghi nhớ

Luôn ngày đêm rèn luyện để hiểu hơn

Vì đạt được là cần sự chăm chỉ

Cùng sư huynh kèm cặp những tháng ngày.

Kính tặng các anh em đồng môn Vịnh Xuân Đặng Gia

Em làm bài thơ để nhớ 4 điều cốt lõi mà học trò được thầy và các sư huynh chỉ bảo.

Thanh Giang 30/11/2019

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *