Tướng pháp nhân sinh do nhân quả

Tiền kiếp tạo tác hậu kiếp thành

Tùy duyên khiến xui cuộc hội ngộ

Trả ân báo oán hợp rồi xa

 

Vấn thiên, thiên đáp tùy duyên hợp

Nhân gian thiệt lắm nỗi ưu phiền

Thị nhân đâu tỏ tường tâm tính

Chia sẻ cùng ai những nỗi niềm

 

Từ cổ hy lai luôn vẫn vậy

“Tri nhân, tri diện bất tri tâm”

Luôn giữ trong tim một chữ niệm

Cảm hóa nhân tâm dữ biến lành

Thanh Giang 29/11/2019

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *