Đêm thanh vắng mình ta thiền định

Lắng nghe tâm, gột sạch ưu phiền

Trong tĩnh nặng đan điền ý thủ

Dòng khí kia thông mạch đốc nhâm

 

Đưa ta về thân tâm hợp nhất

Để thông linh cùng với đất trời

Mong tìm tới cõi bờ giải thoát

Đến và đi sáng một lối về

 

Trong lục đạo luân hồi sinh tử

Cứ đắm chìm mê chấp sân si

Kìa mạn nghi làm ta gục ngã

Trước dòng đời nước lũ cuộn trôi

 

Kiếp nhân sinh xưa nay vẫn vậy

Lệ trần gian sánh bốn đại dương

Bát chánh đạo con đường tu tập

Giải thoát ta khỏi chấp, mê, lầm.

 

Chỉ nhất niệm tâm ta thức tỉnh

Tránh chấp vào tạp niệm bủa vây

Giữ vững tâm hợp cùng với ý

Rộng thênh thang đại đạo an bình.

Thanh Giang 22/11/2019

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *