Văn nhớ ơn đức ngài Nam Bình Giang

 

Đây đền Từ Khảo tối Linh
Đền thiêng cổ kính soi mình Thương Giang
Tôn thờ thần tướng nước nam
Ngài đô thống Nam Bình Giang phúc thần

Là con của đức Lều Chân
Từ mẫu Hoàng Thị đức ân muôn đời
Vâng theo thiên lệnh, ý trời
Đầu thai làm tướng giúp đời, phò vua.

Niên Quý Sửu, tháng giêng xưa
Nhằm ngày mùng chín là vừa đản sinh
Tên tục thường gọi Phạm Minh
Khôi ngô tuấn tú thông minh hơn người.

Sinh ra đúng cảnh loạn thời.
Quê hương thơ ấu đất trời Nghệ An.
Thiên Phúc huyện, Cao Xá trang
Giặc giã loạn lạc tìm trang yên bình

Ngược dòng Nhật Đức thắm xinh
Thọ Xương, Kinh Bắc hữu tình dừng chân.
Nguyễn Công Quyền đức ân nhân
Ra tay cứu giúp, tình thân một nhà.

Thấu hiểu hiếu đức tài ba
Cảm được nhân nghĩa nhận là con nuôi
Đến khi mười chín đôi mươi
Tập hợp tráng sỹ cùng thời giúp vua.

Luyện tập chẳng ngại nắng mưa
Võ văn, binh lược sớm trưa trui rèn.
Dẹp giặc giã quyết một phen
Lập công hiển hách, đáp đền minh vương.

Càn Phù Hữu Đạo niên vương
Chiêm Thành gieo họa, tai ương nước nhà.
Dũng tướng quyết chiến xông pha
Đánh đông dẹp bắc, nước nhà bình an.

Ghi công đức vua truyền ban
Thủy quân thống lĩnh an bang tướng tài
Nam Bình Giang hiệu của ngài.
Nhân dân ghi nhớ đức tài tướng quân.

Một lòng ái quốc, trung quân
Nhà Lý ủy thác trấn phần sông thương.
Gìn giữ phép nước, cương thường.
Cứu nhân độ thế, mến thương đồng bào.

Trong trận huyết chiến máu đào
Nhất tâm chiến đấu, không nao núng lòng.
Khi thiên ý, nguyện đã xong
Ngài về tiên cảnh, thoát vòng tử sinh

Phúc thần trấn giữ anh minh
Nước nhà có giặc, hiển linh độ trì.
Lý, Trần, Lê, Nguyễn khắc ghi
Tri ơn công đức sử ghi muôn đời.

Thờ ngài ở khắp muôn nơi.
Sông Thương lưu vực, đời đời nhớ ơn.
Tuần rằm bên bến sông Thương
Đèn nhang quả thực, dâng hương phụng thờ.

Tháng hai náo nức đón chờ
Mùng mười chính hội dựng cờ tướng quân
Nhân dân khắp chốn xa gần
Về Đền lễ tạ thiên ân của ngài

Con xin ghi chép một bài
Dâng văn phụng tấu, nhà ngài chứng minh
Ơn thần tướng, đức quang minh
Tôn thờ công đức anh linh trọn đời.

Thanh Giang 30/12/2020
Ghi chú:
1- Đền Từ Khảo: Thôn Bến Cát – Xã Đào Mỹ – Huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang
2- Thần tướng: Ngài được các triều đại phong kiến xưa phong thần
Tướng công được nhà Lý phong là:
“ ĐƯƠNG CẢNH THÀNH HOÀNG ĐÔ THỐNG ĐẠI TƯỚNG QUÂN, THƯỢNG ĐẲNG PHÚC THẦN ĐẠI VƯƠNG”.
Nhà Trần, Nhà Lê, Nhà Nguyễn phong là:
“ NAM BÌNH GIANG ĐÔ THỐNG ĐẠI TƯỚNG QUÂN, KIỀM HẠT SỨ, THƯỢNG THƯỢNG ĐẲNG PHÚC THẦN TỐI LINH ĐẠI VƯƠNG”.
3- Ngài sinh ngày 9 tháng giêng năm Quý Sửu (1013)
4- Nhật Đức là tên cũ của sông Thương.
5- Cương Thường: “tam cương” 三綱 (“quân thần, phụ tử, phu phụ” 君臣, 父子, 夫婦) và “ngũ thường” 五常 (“nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” 仁義禮智信)
6- Bài viết chi tiết về ngài Nam Bình Giang: https://thanhgiang.edu.vn/tim-ve-nguon/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *