VĂN KHẤN

(Tại Nghè Khảo)

Kính lạy Ngài: Hoàng Minh Thái Giám Thần Thần Vị

Cùng các Quan: Sơn Thần Thổ Địa, Long Mạch, Hà Bá Long Vương, Thần Linh Cai Quản Trong Khu Vực Thôn Bến Cát xóm – Đào Mỹ xã – Lạng Giang huyện – Bắc Giang tỉnh.

Hôm nay, ngày … tháng …. năm……

Tín chủ con là: …………………………………….

Hiện tại ở: ………………………………………………

Con thành tâm lễ lên đức Ngài: Lễ gồm:………

Trình xin Đức Ngài chứng giám cho con (về việc gì kể ra)….

Chúng con người trần phàm tục, hiểu biết nông cạn, có gì sai sót xin Ngài rộng lượng đại xá và khai thông, khai sáng cho tâm đạo mở mang.

Trước án tọa uy linh, xin Đức Ngài phù hộ độ trì cho chúng con: Cầu tài đắc tài, Cầu Lộc đắc lộc, Cầu công danh được công danh. Có bệnh thì tan, có nạn thì khỏi. Biến hung thành cát đổi họa vi tường. Con cháu thảo hiền thông tuệ. Tứ quý bình an. Cầu được, ước thành như ý nguyện.

Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha.

Lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám

Kính tạ!

Ảnh minh họa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *