DI TÍCH ĐỀN THỜ VÀ PHẦN MỘ LỀU TƯỚNG CÔNG

Đền thờ và hần mộ Lều Tướng Công thuộc địa phận xã Thọ Xương, thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc. 

Đền thờ đặt tại địa phận làng Hòa yên; Phần mộ nằm trên cánh động làng Cung Nhượng. Đó là nơi yên nghỉ của Lều Tướng Công và là nơi nhân dân địa phương hằng năm tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Ngài.

Theo văn bia và các tài liệu chữ Hán xưa để lại, cho biết rằng: Lều Tướng Công – tên thật là Lều Văn Minh, sinh ngày 9 tháng giêng Âm lịch (vào đầu nhà Lý; Thế kỷ XI). Cha mẹ của tướng công là người lao động bình dân, sống nhân hậu, thường làm việc thiện giúp người. Lều Tướng Công khi sinh ra đã có diện mạo khôi ngô, lớn lên ở vùng đất Thọ Xương và được học hành chu tất, văn võ hơn người, tiếng tăm lừng lẫy một phương.

Khoảng niên hiệu Càn Phù, đất nước có giặc Chiêm Thành xâm lấn; Nhà vua đã phong Lều Công làm Đô Thống Đại tướng quân. Lều Tướng Công đã đem tài trí của mình phò vua, đánh giặc cứu nước, lập được công lớn, giữ yên bờ cõi, nhân dân được hưởng an vui thái bình.

Trong một trận huyết chiến với giặc trên dòng Thương Giang; Mặc dù đã phá tan quân giặc, nhưng Tướng công đã bị trọng thương và đã hy sinh ngay trên chính mảnh đất quê hương vào ngày 23 tháng 5 Âm lịch. Phần mộ Tướng công được đặt tại cánh đồng làng Cung Nhượng – xã Thọ Xương (khu Lăng hiện nay).

Ghi nhớ những chiến công oanh liệt của Tướng công lúc sinh thời; Triều đình nhà Lý phong tặng Ngài là: Đô Thống Đại Tướng Quân. Sau ngày Ngài thác, Triều đình nhà Lý phong là: Đương Cảnh Thành Hoàng Đô Thống Đại tướng quân Thượng Đẳng Phúc Thần Đại Vương và cho lập đền thờ tại làng Hòa Yên.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng quân, các Triều đình sau đều có sắc phong và ban cho dân xã phụng thờ.

Trải bao năm tháng, lịch sử thăng trầm biến đổi, khu đền thờ và phần mộ của Ngài Đại tướng quân, cảnh sắc không được như xưa khiến lòng người ái ngại.

Từ năm 1991 đến năm 1995 dân xã được chính quyền các cấp cho phép đã tu tạo lại phần mộ và đền thờ của Lều Tướng Công để nhân dân địa phương hương hoa phụng thờ.

Bởi thế linh khí non sông lại càng hưng thịnh.

Xét công lao của Lều Tướng Công đối với Quốc gia Đại Việt xưa.

Xét các giá trị và ý nghĩa hiện có của khu di tích. Nhà nước Việt Nam năm 1996 đã quyết định công nhận:

ĐỀN THỜ VÀ PHẦN MỘ LỀU TƯỚNG CÔNG LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA.

Và thống nhất quản lý, bảo vệ theo luật định.

Ngày 2 tháng 8 năm 1996

BẢO TÀNG HÀ BẮC.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *